Miesiąc: czerwiec 2023

  • Nieszkowscy z Kącika

    Podtytuł: O szlacheckich rodach związanych z Zelowem Nieszkowscy wywodzą się z Nieszkowic w powiecie Bocheńskim. Posługiwali się herbem Kościesza. Część rodziny w XVI wieku przeszła na kalwinizm i przeniosła się do Wielkopolski w okolice Żychlina oraz Korzeniewa leżącego między Kaliszem a Koninem, a potem w połowie XVIII na ziemię wieluńską. Znajdziemy ich w Walichnowach niedaleko…