I Wojna Światowa


W czasie I Wojny Światowej wielu zelowskich mężczyzn zostało powołanych do wojska carskiego.

Między innymi mój pradziadek Paweł Słama. W rodzinnych zdjęciach mamy kartkę wysłaną przez niego do swojej żony Elżbiety z niemieckiego obozu jenieckiego LAMSDORF O/S ŁAMBINOWICE niedaleko Opola.

Dzięki pomocnym osobom z forum genealodzy.pl udało mi się znaleźć dokument potwierdzający udział pradziadka w wojnie. Poniższy dokument informuje, że Paweł Słama – kapral – trafił do obozu Neuhammer na Queis – Świętoszów na Dolnym Śląsku. Stamtąd musiał zostać przeniesiony do ŁAMBINOWIC. Pradziadek prawdopodobnie służył w jednostce artyleryjskiej. Do niewoli dostał się pod Nowogeorgiiwskiem.

Informacja ta pochodzi ze strony gwar.mil.ru, na której można znaleźć wiele materiałów i dokumentów z czasów I Wojny Światowej dotyczących wojsk carskich. Między innymi dokumenty dotyczące powołanych do służby mężczyzn z Zelowa i okolicznych wsi.

Na tej stronie znalazłam również dokumenty dot. Karola Słama syna Józefa, urodzonego ok. 1883 r. w Żyrardowie, w guberni Warszawskiej. Być może są to dokumenty dotyczące brata Pawła, Karola, o którym wiem bardzo niewiele. Karol służył w 15 Pułku Piechoty Shlisselburg. Slama Karul Osipovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru) Prawdopodobnie brał udział w walkach pod Zborowem w ramach 11 Armii Carskiej

W tej bazie możemy też znaleźć nazwiska Pospiszył, Petrak, Twardy, Zaunar, Miller i inne. Poniżej postaram się przedstawić listę chociaż części z nich. W przypadku niektórych osób pod zdjęciem dokumentu, znajdują się odniesienia do innych dokumentów dot. tej osoby oraz ewentualnie wydarzeń, w których one brały udział.

Twardy Paweł – Młodszy podoficer. Jednostka wojskowa 7 Żmudzicki Pułk Grenadierów. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Syn Karola Twardego i Marii Jersak. Rok urodzenia 1881 r. Przyczyna wyjazdu ranny, wstrząs po wybuchu pocisków. Miejsce zdarzenia Pakhna Volya. Szpital polowy. Rodzaj dokumentu Tverdy (Tvardy) Pavel :: Kartoteka jeńców wojennych :: Pierwsza wojna światowa (gwar.mil.ru). Prawdopodobnie brał udział w operacji Warszawa-Iwangorod.

Twardy Karol, syn Wilhelma – Stopień grenadier. Jednostka wojskowa 7 Pułk Grenadierów Żmudzkich. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Przepadł bez wieści. Data wyjazdu 26.08.1914 Miejsce zdarzenia – Dombruvka. Tvarda Karl Wilhelmovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru). Prawdopodobnie brał udział w Bitwie pod Gródkiem i Galicyjskiej Operacji oraz operacji Warszawa-Iwangorod

Miller Paweł, syn Fryderyka – Stopień sanitariusz. Jednostka wojskowa 404 Pułk Piechoty Kamyszin. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Przyczyna wyjazdu – choroba. Data zdarzenia 18.03.1916 – Milner Pavel Fridrikhovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Jersak Paweł, syn Jana – urodzony w Łodzi w 1887 r. (możliwe że właściwe miejsce urodzenia, to Zelów) 6 Libawski Pułk Piechoty. Kartoteka Jeńców Wojennych. Ersak Pavel Yanovich :: Kartoteka jeńców wojennych :: Pierwsza wojna światowa (gwar.mil.ru)

Kontecki Teofil, syn Jana – Ratownik/Sanitariusz. Pułk Ratowników Semenovsky. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów, wieś Pożdżenice. Ranny. Kontetsky Teofil Yanovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Kimer Karol, syn Pawła – Stanowisko/stopień Szeregowy. Zaginął bez wieści. Jednostka wojskowa 42 Jakucki Pułk Piechoty. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Data urodzenia 1892. Kimer Karl Pavlovich :: Nominalne listy strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Miller Paweł, syn Jana – 1 Rosyjski Ochotniczy Pułk Strzelców Zakaukaskich.  Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. wieś Żyradów??? Miler Pavel Ivanovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Matys Otto – Zaginął bez wieści. Jednostka wojskowa Pułku Ratowników Jaeger. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Matys Otto Gottfriedovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Petrak Ludwik, syn Józefa – Sanitariusz. Odznaczony  Krzyżem św. Jerzego IV stopnia. Data odznaczenia 15.12.1915. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Petrak Ludwig Osipovich :: Dokumenty o nagrodach :: Pierwsza wojna światowa (gwar.mil.ru)

Słama Emil, syn Wilhelma – 6 Batalion Artylerii Strzelców Turkiestanu. Wiek 28 lat – urodzony ok. 1887 r. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. – Slama Imil Vasilievich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Słama Władysław, syn Wilhelma – 14 Pułk Piechoty. Slama Vladislav Wilhelmovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Waworka (Haworka?) Emilian, syn Józefa. Stanowisko – puszkarz. 8 Brygada Artylerii. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów, wieś Pożdżenice. Vovarka Emilyan Iosifovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Pospiszył Józef, syn Józefa – Jednostka wojskowa 108 Saratowski Pułk Piechoty. Miejsce urodzenia Gubernia Piotrokowska, rejon Łaski, gmina Zelów, wieś Ignaców. Syn Józefa i Elżbiety Pospiszyłów, urodzony 1.05.1885 r. Iosif Iosifovich pospieszył :: Kartoteka jeńców wojennych :: Pierwsza wojna światowa (gwar.mil.ru)

Pospiszył Emil, syn Pawła – 698 Szargorodzki Pułk Piechoty. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Syn Pawła i Emilii Konteckiej. Urodził się 25.04.1883 r.  Emil Pawłowicz pospieszył :: Plik strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Pospiszył Paweł – 3 Pułk Piechoty. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Pavel Speshiil :: Karta Jeńców :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Janiak Stanisław – 13. Mobilna Piekarnia Polowa. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów, wieś Bujny Księże. Janiak Stanisław Welenijewicz :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Weber Mikołaj.  4 Brygada Kubań Plastun. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów, wieś Pożdżenice. Weber Nikolay Vladimirovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Szebesta Emilian (Emil) – 32 Syberyjski Pułk Strzelców. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Shabesto Emelyan :: Lista ofiar :: I wojna światowa (gwar.mil.ru) Prawdopodobnie brał udział w Operacja sierpniowa :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Tuczek Emil – najpierw był ranny, potem trafił do obozu jenieckiego. Służył w 41 Selenginskim Pułku Piechoty – Tuchok Emil :: Kartoteka jeńców wojennych :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Smietana Józef, syn Jana – urodzony w 1887 r. Służył w 1 Pułku Piechoty. Dostał się do niewoli – Smetana Iosif Iwanowicz :: Kartoteka jeńców wojennych :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Libał Franciszek Karol, syn Franciszka – Strzelec. Służył w 1 Pułku Piechoty. Pochodził z Łodzi. Przepadł bez wieści. Libal Franz (Karl) Frantsevich :: Nominalne listy ofiar :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Czap Emil – Podoficer/Kapral. Służył w 1 Pułku Piechoty. Trafił do obozu jenieckiego Neuhammera na Queis – Świętoszów na Dolnym Śląsku. Prawdopodobnie brał udział w operacji Operacja Lublin-Chołm oraz Operacja galicyjska. Chap Emil :: Listy ofiar :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Zatorski Włodzimierz, syn Michała – 457 Korochansky Pułk Piechoty. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów, wieś Łobudzice. Zotorsky (Zatorsky) Vladimir Mikhailovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Swoboda Emil, syn Ferdynanda – Sanitariusz z Лейб-гвардии Кексгольмский полк (Pułku Ratowników/Sanitariuszy Kexholm). Syn Ferdynanda Swobody i Elżbiety Ujma. Urodził się w 1882 r. w Kucowie. Został ranny. Swoboda Emil Ferdinandowicz :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Niewieczerzał Wilhelm, syn Karola – Służył w 3 Fińskim Pułku Strzelców. W lutym 1915 zachorował, a w październiku 1915 trafił do obozu jenieckiego. Urodzony w 1891 r. Pochodził z Zelowa. Nevecherzhal Wilhelm Karlovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Zaunar Wilhelm, syn Karola – Służył w 48 Odeskim Pułku Piechoty. Został ranny. Zaunar Wilhelm Karlovich :: Listy ofiar :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Zaunar Józef, syn Karola – Młodszy Podoficer. Służył w 132 Pułku Piechoty Benderów. Otrzymał odznaczenie Krzyż św. Jerzego IV stopnia. Zaunar Iosif Karlovich :: Dokumenty o nagrodach :: Pierwsza wojna światowa (gwar.mil.ru)

Jelinek Ludwik, syn Piotra – Służył w 41 Selenginskim Pułku Piechoty. Przepadł bez wieści. Jelinsk Ludwig Pietrowicz :: Listy strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Semeradt Paweł – Grenadier. Służył w 6 Taurydzkim Pułku Grenadierów. Pochodził z Kleszczowa. Zginął. Prawdopodobnie brał udział w Bitwie pod Gródkiem i Galicyjskiej Operacji oraz operacji Warszawa-Iwangorod. Semeradin Pavel :: Listy strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Semeradt Ludwik, – Służył w 15 Brygadzie Artylerii. Pochodził z Alesandrowa pod Kleszczowem. Syn Emila i Elżbiety Tomesz. Został ranny. Semerat Ludovik Emilievich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Sławik Jan, syn Jana – Kapral. Służył w 83 Rezerwowym Pułku Piechoty. Zachorował. A także trafił do obozu jenieckiego Lamsdorf. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Slavik Yan Ivanovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Gryger Adolf, syn Leona – Służył w 7 Żmudzkim Pułku Grenadierów oraz 8 Moskiewskim Pułku Grenadierów. Zachorował. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów, wieś Pożdżenice. Być może syn Leona Grygera i Bronisławy Pospiszył. Griger Adolf Leonovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Czap Fryderyk, syn Fryderyka – Służył w 399 Pułku Piechoty w Nikopolu. Został ranny. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Chap Friedrich Friedrichovich :: Osobiste listy ofiar :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Jersak Emil, syn Karola – Urzędnik w Kwaterze głównej 33 Dywizji. Dokumenty związane z chorobą pochodzą z 1917 r. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Yersak Yemelyan Karlovich :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Jersak Wilhelm, syn Karola – Służył w 6 Libawski Pułku Piechoty. Zaginął bez wieści. Mógł brać udział w Operacji w Prusach Wschodnich i Bitwa pod Tannenbergiem. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Ersak Wilhelm Karlovich :: Listy ofiar :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Roman Tobjański – Kapral. Służył w 17 Brygadzie Artylerii i 65 Moskiewskim Pułku Piechoty. Został ranny. Urodził się w Bocianisze 14.02.1887 r. Jego rodzicami byli Andrzej Tobjański i Julianna Michalska. Zginął w wyniku postrzału w czasie pracy w lesie w 2.09.1932 r. Jego najmłodszy syn Zbigniew Ewald Tobjański był znanym łódzkim historykiem i archiwistą, dyrektorem Archiwum Państwowego w Łodzi i autorem książki „Czesi w Polsce” oraz współautorem pierwszej książki o Zelowie wydanej w 1987 r. Tobiański Roman Andriejewicz :: Nominalne listy strat :: Pierwsza wojna światowa (gwar.mil.ru)

Feliks Tobjański – Służył w 2 Kaliskim Pułku Piechoty Pogranicznej. Zaginął bez wieści w sierpniu 1915 r. Był najstarszym synem Andrzeja Tobjańskiego i Julianny Michalskiej. Urodzonym w Bocianisze 28.05.1877 r. Tobiyansky Felix Andreevich :: Nominalne listy strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Petrak Karol – Szeregowiec. Służył w 8 Estońskim Pułku Piechoty. Mógł brać udział w Operacji w Prusach Wschodnich i Bitwa pod Tannenbergiem. Został wzięty do niewoli w obszarze Jezior Mazurskich w sierpniu 1914 r. Trafił do obozu Lamsdorf. Miejsce urodzenia obwód Piotrkowski, rejon Łaski, gmina Zelów. Petrak Karl :: Listy ofiar :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Rau August, syn Jana – Szeregowiec. Służył w 8 Estońskim Pułku Piechoty. Został ranny. Urodził się ok. 1882 r. w Nowej Woli, gm. Zelów. Rodzice Jan i Julianna Cerbian. Rau August Janowicz :: Karta strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Grzanka Wojciech – Służył w 120 Sierpuchowskim Pułku Piechoty. Mógł brać udział w Operacja Łódź :: I wojna światowa (gwar.mil.ru) W listopadzie 1914 dostał się do niewoli i trafił do obozu jenieckiego Münsterlager. Mieszkał we wsi Pawłowa, parafia Kociszew. Urodził się prawdopodobnie ok. 1888 r. we wsi Mierzączka Duża, Dłutów. Rodzice Andrzej Grzanka i Tekla Kopycka. Grzanko Wojciech :: Listy ofiar :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Skowronek Franciszek, syn Piotra – Starszy podoficer/strzelec. Służył w 76 Brygadzie Artylerii. Urodził się w Brodni w gminie Buczek 3.10.1888 r. Jego Matką była Marianna Nowak. Kilkukrotnie ranny. Skovrenok Franz Petrovich :: Nominalne listy strat :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)

Ratajczyk Kazimierz, syn Franciszka – szeregowiec. Służył w 41 Selenginskim Pułku Piechoty. Zginął w listopadzie 1914 r. Syna Franciszka Ratajczyka i Marianny Ratajczyk. Urodzony w Brodni 5.02.1892 r. Rataychik Kazimierz Frantsevich :: Nominalne listy ofiar :: I wojna światowa (gwar.mil.ru)