Źródła


Tutaj znajdziecie źródła, z których korzystałam i wciąż korzystam przy poszukiwaniu informacji:

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie – www.zelandia.pl

Cmentarz ewangelicki w Zelowie – www.zelandia.pl/cmentarz/

Archiwum Stowarzyszenia Czechów w Polsce – archiwum.czesi.org – skany metryk Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie od ok. 1809 do 1914.

Pismo religijno-społeczne – Jednota – www.jednota.pl/index.php – w archiwum dostępne są wydania z artykułami dot. Zelowa oraz niektórych Zelowian.

Polskie Towarzystwo Genealogiczne – genealodzy.pl – wyszukiwarka zaindeksowanych metryk z parafii i Urzędów Stanu Cywilnego z większości województw z okresu od ok 1600 do 1935.

Szukaj w Archiwach – www.szukajwarchiwach.gov.pl  – wyszukiwarka dokumentów przechowywanych w Archiwach Państwowych

Projekt BASIA – portal pozwalający wyszukać metryki z okresu 1700-1870 – basia.famula.pl

Projekt POZNAŃ – baza pozwalająca wyszukać akty ślubu z terenu obecnego woj. wielkopolskiego (dot. akt z parafii Tabor Wielki) z okresu 1800-1899 – poznan-project.psnc.pl

Regionalia Ziemi Łódzkiej – bc.wbp.lodz.pl/dlibra – Biblioteka Cyfrowa przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi.

Volyňští Češi – czeski portal opisujący losy Czechów na Wołyniu aż do 1945 i ich reemigracji do Czechosłowacji – www.volynaci.cz/volynsti-cesi/

SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL – www.scvp.eu/?p=h4 – kolejny portal dot. historii Czechów na Wołyniu z obszerną bazą wspomnień – język czeski.

Niemiecka strona z bazą metryk z terenu Niemiec, Austro-Węgier i Zaboru Pruskiego:

Portal Family Search – www.familysearch.org/pl/ – pozwala na tworzenie drzew genealogicznych oraz ogólnoświatowa baza osób i dokumentów. Skany niektórych ksiąg metrykalnych np. z Buczku, zamieszczone są na tym portalu.

Strona prowadzona przez Tomasa Stodole z informacjami o rodzinach: Smetana, Hulka, Pojman, Latislav czy Jersak – exulanti.genebaze.cz

Strona dr Ditmara Kuehne, który odnalazł i skatalogował metryki z Hussinca ditmar-kuehne.de – język niemiecki.

Strona rodziny Mundil – na której są również wspomnienia dot. Zelowa – mundil-home.de – język niemiecki.

Pismo Exulant – w języku czeskim, z bazą wydanych czasopism zawierającą wiele wspomnień dot. Zelowa  – exulant.evangnet.cz

Genealogy Indexer – genealogyindexer.org – pozwala na wyszukiwanie informacji w historycznych  czasopismach, dokumentach.

LISTA PUBLIKACJI:
Reemigracja „religijna” w okresie międzywojennym – praca dyplomowa dot. powrotu potomków Braci Czeskich do Czech w okresie międzywojennym – w języku czeskim. Link do pobrania publikacji dspace.cuni.cz

Chór parafialny Ewangelickiego Kościoła Braci Czeskich w Hrabowej w okresie międzywojennym – praca dyplomowa zawierająca informacje o reemigracji potomków Braci Czeskich z Polski (szczególnie Zelowa) i z Wołynia do Zabrehu i okolic – język czeski. Link do pobrania publikacji theses.cz/id/ma8jk3/899360

Z dziejów rodów czeskich na Wołyniu Wschodnim i w Czechach – wspomnienia związane z Mirotinem na Wołyniu i Pawłem Słamą pierwszym ewangelickim duchownym na tamtych terenach – język czeski. Link do pobrania publikacji www.scvp.eu/downloads/Sedivcovi.pdf

Mirotín i Český Háj „Czeskie wsie na Wołyniu” – praca mówiąca również o Czechach na Wołyniu. Zawiera informacje o osobach, które zginęły w czasie II Wojny Światowej, zarówno jako żołnierze, jak i z rąk banderowców. A także o losach tych, którzy opuścili Wołyń po 1945 – język czeski. Link do pobrania publikacji www.volynaci.cz/file/863/MirotinB5.19.pdf

Czechs from Zelów and their contemporary life in the Czech Republic – Proces zmian tożsamości zbiorowej osób uczestniczących w migracji powrotnej
z Zelowa w Polsce i ich potomkowie dspace.cuni.cz – język czeski.

Wspomnienia dotyczące Jana Jelinka wołyńskiego pastora pochodzącego z Zelowa, który nazywany jest „Zelowskim Schindlerem”  www.pametnaroda.cz/cs/jelinek-jan-1912 – język czeski.

Historia Karoliny Zozman z domu Słama we wspomnieniach jej wnuka, pastora w Kościele Ewangelicko-Augsburskim – „The story of the Preacher from Russia” – E.J. Bonikowski. Link do pobrania publikacji www.sggee.org/other/Bonikowsky_Book.pdf – język angielski.