Rodziny


Tutaj zamieszczone będą linki do REJESTRÓW RODZINNYCH
 (czyli drzewa genealogiczne dotyczące lat od ok. 1750 do 1920) rodzin:

A także rodzin moich pra … pra babć, czyli:

  • Jersaków – ponieważ jest to dość liczna rodzina pozwolę sobie na razie przekierować Was do strony  exulanti.genebaze.cz/Jirsak_net/index.html Tomasa Stodoly, który stworzył już wykaz członków tej rodziny. Ciekawostka, do ok. 1824 roku, kiedy to urodzenia i zgony rejestrowane były jeszcze w Parafii Rzymskokatolickiej w Buczku, nazwisko Jersak zapisywano jako Jirsák (w rejestrach prowadzonych w języku niemieckim może występować Girsak).
    Po powstaniu Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, a szczególnie gdy parafię objął Ks. Jan Moses nastąpiło spolszczenie tego nazwiska i na stałe zaczęto je zapisywać jako Jersak. Więc jeśli nosisz nazwisko Jersak, na 100% znajdziesz w tej bazie swoich pra pra dziadków.
  • Czapów
  • Pospiszyłów – podobnie jak w przypadku nazwiska Jersak, nazwisko Pospiszył jeszcze do ok. 1880 roku brzmiało inaczej, a mianowicie: Pospiech. Jedna z moich pra prababć, Karolina Pospiszył w akcie ślubu ma wpisane nazwisko Pospiech (wpis do akt małżeństw dokonał jeszcze ks. Jan Moses), ale już w aktach urodzenia swoich dzieci ma wpisywane nazwisko Pospiszył (tych dokonywał już nowy duchowny ks. Sikora). 
  • Smetanów 
  • Smolnych – dość obszerne drzewo rodziny Smolnych stworzył nieżyjący już Edward Wojtakowski. Zamieszczam link do stworzonej przez niego bazy, ponieważ są tam dane nie tylko rodzin z Zelowa, ale również z innych polskich miejscowości – europonto.eu/gento_S-Z/smolny/laubrancxa_nuptaro_Smolny.htm
  • Rajchertów
  • Swobodów
  • i innych. 

Drzewa genealogiczne zawierały będą ogólnie dostępne informacje: datę i miejsce urodzenia, datę i miejsce śmierci, datę i miejsce ślubu, ewentualnie informacje o wykonywanym zawodzie, miejscu zamieszkania, emigracji.

Ponieważ informacje dotyczące osób podlegają ochronie od 80 do 100 lat od ich powstania, dlatego też większość drzew rodzinnych zakończy się na latach 1914-1930.