Kategoria: II wojna

  • 14 czerwca Narodowy Dzień Pamięci Ofiar

    Jest to rocznica pierwszego transportu więźniów, który dotarł do obozu Auschwitz-Birkenau. I chociaż obóz ten kojarzy się zwłaszcza z zagładą Żydów z całej Europy, to pierwszymi więźniami tego obozu nie byli jedynie Żydzi.

  • Lidia i Jerzy Jelenowie

    Maria Lidia Słama urodziła się 5 stycznia 1918 roku w Łodzi. Była córką Józefa Słamy i Marii Matejkowej. Dzieciństwo spędzała w Łodzi i w Zelowie u wujów Jana i Pawła. 6 lipca 1940 r. wyszła za mąż za Jerzego Władysława Gustawa Jelena – pastora ewangelickiego z Warszawy, który objął stanowisko pastora w Parafii Ewangelicko- Reformowanej…