Miesiąc: maj 2023

  • Aleksander de Korwin-Petrozelin

    Informacje zebrane przez Grażynę Słamę-Ugorską. Zelów, Maj 2023 Aleksander de Korwin Petrozelin, to chyba jedna z najbardziej tajemniczych postaci związana z początkami Zelowa i osadnictwa potomków Braci Czeskich na tych terenach. Większość informacji, które dotychczas o nim czytaliście, to tylko domysły, chociaż i sprawdzone informacje również się pojawiały. Aleksander de Korwin Petrozelin pośredniczył w zakupie…

  • Świdzińscy herbu Półkozic

    Kiedy czytam o Zelowie rodzina Świdzińskich występuje jedynie jako właściciele majątku Zelów, który został sprzedany w 1802 roku grupie Braci Czeskich za pośrednictwem Aleksandra (de Korwin) Petrozelina. Trochę więcej informacji o Świdzińskich możemy przeczytać w książce “49 listów z powodu braci czeskich” autorstwa Edwarda Martuszewskiego. Z niej dowiedziałam się kim byli rodzice Józefa Świdzińskiego, a…