Kategoria: Rodziny szlacheckie

 • Pokój ich duszy – Aleksander Petrozelin i Barbara Petrozolin-Skowrońska

  Na początku września tego roku wybrałam się wraz z mężem na rowerową wycieczkę wokół Wrześni. Jej głównym punktem było odwiedzenie wsi Bardo i odnalezienie w niedalekim Bukowym Lesie grobu Aleksandra de Korwin-Petrozelina. Bardo jest niewielką wsią z bardzo ciekawą historią, o której na szczęście mieszkańcy pamiętają. Pisałam już wcześniej, że Bardo należało do Wincenta Suchorzewskiego,…

 • Kurnatowscy herbu Łodzia

  Rodzina Kurnatowskich z Zelowa wywodziła się z licznej rodziny Kurnatowskich z Bytynia pochodzących z miejscowości Chalin w Wielkopolsce. Była to w większości rodzina ewangelicka (kalwini). Senior rodziny Jakub i Jego syn Michał prawdopodobnie również byli ewangelikami. Natomiast już dzieci Michała i jego żony Antoniny z Męcińskich herbu Poraj (była to jedna ze znaczniejszych rodzin w…

 • Nieszkowscy z Kącika

  Podtytuł: O szlacheckich rodach związanych z Zelowem Nieszkowscy wywodzą się z Nieszkowic w powiecie Bocheńskim. Posługiwali się herbem Kościesza. Część rodziny w XVI wieku przeszła na kalwinizm i przeniosła się do Wielkopolski w okolice Żychlina oraz Korzeniewa leżącego między Kaliszem a Koninem, a potem w połowie XVIII na ziemię wieluńską. Znajdziemy ich w Walichnowach niedaleko…

 • Aleksander de Korwin-Petrozelin

  Informacje zebrane przez Grażynę Słamę-Ugorską. Zelów, Maj 2023 Aleksander de Korwin Petrozelin, to chyba jedna z najbardziej tajemniczych postaci związana z początkami Zelowa i osadnictwa potomków Braci Czeskich na tych terenach. Większość informacji, które dotychczas o nim czytaliście, to tylko domysły, chociaż i sprawdzone informacje również się pojawiały. Aleksander de Korwin Petrozelin pośredniczył w zakupie…

 • Świdzińscy herbu Półkozic

  Kiedy czytam o Zelowie rodzina Świdzińskich występuje jedynie jako właściciele majątku Zelów, który został sprzedany w 1802 roku grupie Braci Czeskich za pośrednictwem Aleksandra (de Korwin) Petrozelina. Trochę więcej informacji o Świdzińskich możemy przeczytać w książce “49 listów z powodu braci czeskich” autorstwa Edwarda Martuszewskiego. Z niej dowiedziałam się kim byli rodzice Józefa Świdzińskiego, a…