Kategoria: Zelów

 • Nigdy nie trać nadziei!

  Tak, dziś będzie o nadziei i o tym by nie poddawać się w poszukiwaniach swoich przodków. Czasem przypadkowe odkrycie pozwoli rozwiązać rodzinne zagadki i dodać nowe wątki w rodzinnej historii.

 • Zbigniew Ewald Tobjański #2

  Zbigniew Ewald Tobjański , znany autor publikacji dot. Zelowa oraz czeskiej społeczności w centrum Polski. Mało, kto wie, że korzenie ma praktycznie zelowskie.

 • 14 czerwca Narodowy Dzień Pamięci Ofiar

  Jest to rocznica pierwszego transportu więźniów, który dotarł do obozu Auschwitz-Birkenau. I chociaż obóz ten kojarzy się zwłaszcza z zagładą Żydów z całej Europy, to pierwszymi więźniami tego obozu nie byli jedynie Żydzi.

 • Kryminalna Kronika Zelowa

  Wertując przedwojenne gazety można dojść do wniosku, że Zelów nie był wcale spokojną osadą. Działo się tu dużo zarówno pod względem społecznym, politycznym, kulturalnym czy nawet kryminalnym.

 • Fabrykant Józef Hajek

  Józef Hajek, to kolejny łódzki fabrykant, który miał zelowskie korzenie. Urodził się w Zelowie 22 sierpnia 1871 roku. Jego rodzicami byli Jan Leopold Hajek i Anna Gąsiorowska – córka Józefa Gąsiorowskiego i Elżbiety Jersak. Pierwszą wzmiankę jaką na jego temat znalazłam, była informacja z 1905 r. o osobach, które wsparły finansowo Macierz Szkolną. Józef Hajek…

 • Lidia i Jerzy Jelenowie

  Maria Lidia Słama urodziła się 5 stycznia 1918 roku w Łodzi. Była córką Józefa Słamy i Marii Matejkowej. Dzieciństwo spędzała w Łodzi i w Zelowie u wujów Jana i Pawła. 6 lipca 1940 r. wyszła za mąż za Jerzego Władysława Gustawa Jelena – pastora ewangelickiego z Warszawy, który objął stanowisko pastora w Parafii Ewangelicko- Reformowanej…

 • Bracia Konstanty i Ludwik Rajchertowie

  Pierwsza część historii rodziny Rajchertów znajduje się tutaj. Jaka była recepta na robienie biznesu przez zelowskich tkaczy? Wyjechać do Łodzi, mieć nieco talentu do interesów i ewentualnie kontakty oraz zdolną żonę, taką która umie szyć na maszynie lub będzie nadzorować zatrudnione szwaczki. Tak zaczęły się „fortuny” braci Konstantego i Ludwika Rajchertów oraz Józefa i Jana…

 • Rodzina Rajchertów

  Rajchertowie przyjechali do Zelowa z okolic Hussinca – obecnie Gęsiniec na Dolnym Śląsku. A konkretnie z miejscowości, która wtedy nazywała się Sacken (czasem w metrykach Łubinie) obecnie Lubienia oraz z Grodźca.  Protoplastami rodziny był Mikołaj Raychert, który wraz z ojcem Jirikiem i matką Lidmilą przyjechał do Hussinca na Pruski Śląsk z miejscowości Rohenic w Czechach.…

 • Pokój ich duszy – Aleksander Petrozelin i Barbara Petrozolin-Skowrońska

  Na początku września tego roku wybrałam się wraz z mężem na rowerową wycieczkę wokół Wrześni. Jej głównym punktem było odwiedzenie wsi Bardo i odnalezienie w niedalekim Bukowym Lesie grobu Aleksandra de Korwin-Petrozelina. Bardo jest niewielką wsią z bardzo ciekawą historią, o której na szczęście mieszkańcy pamiętają. Pisałam już wcześniej, że Bardo należało do Wincenta Suchorzewskiego,…

 • Kurnatowscy herbu Łodzia

  Rodzina Kurnatowskich z Zelowa wywodziła się z licznej rodziny Kurnatowskich z Bytynia pochodzących z miejscowości Chalin w Wielkopolsce. Była to w większości rodzina ewangelicka (kalwini). Senior rodziny Jakub i Jego syn Michał prawdopodobnie również byli ewangelikami. Natomiast już dzieci Michała i jego żony Antoniny z Męcińskich herbu Poraj (była to jedna ze znaczniejszych rodzin w…